Tiền điện tử đang nhanh chóng được chấp nhận và nhiều quốc gia đang hợp pháp hóa chúng.

Ukraine hợp pháp hóa tiền điện tử

Ukraine đã trở thành quốc gia mới nhất tập trung sự chú ý vào không gian tiền điện tử và áp dụng luật cụ thể. Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo luật “Tài Sản Ảo” vào ngày hôm qua, một động thái về cơ bản công nhận tiền điện tử trong nước.

Luật này được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn hiện có được phát triển bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF), tổ chức hoạch định chính sách liên chính phủ được thiết kế để xử lý các quy định về tài sản kỹ thuật số.

Theo luật, Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số sẽ chịu trách nhiệm xử lý việc thực hiện quy định mới về tài sản ảo. Bộ cũng sẽ hướng dẫn sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ nói thêm rằng “Các tiêu chuẩn được thông qua thiết lập các quy tắc cho các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến việc lưu thông tài sản ảo và góp phần vào việc xóa bỏ bóng tối của thị trường.”

Các công ty Ukraine sẽ được phép tung ra tài sản ảo

Anastasia Bratko thuộc Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số tiết lộ rằng việc thông qua luật này sẽ cho phép các công ty hoạt động trong nước khởi động thị trường tài sản ảo và cũng cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các công ty tiền điện tử.

Bà nói thêm rằng “Người Ukraine cũng sẽ có thể kê khai thu nhập của họ bằng tài sản ảo. Luật “đảm bảo sự bảo vệ của tư pháp đối với các quyền của chủ sở hữu tài sản ảo.”

Tiền điện tử đang được áp dụng rộng rãi và ngày càng nhiều chính phủ trên thế giới bắt đầu công nhận chúng là tiền tệ hoặc như một loại tài sản.

Theo Cryptonary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *