Tiền Điện Tử

Chỉ Số Sợ Hãi Và Tham Lam (Fear & Greed) trong đầu tư tiền điện tử là gì?

Tóm lược

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (Crypto Fear and Greed Index) chấm điểm tâm lý thị trường tiền mã hoá ở mức 0 đến 100 . Nó được tạo ra nhờ vào việc tham khảo Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của CNNMoney, vốn dùng để phân tích thị trường chứng khoán. 

Sợ Hãi (điểm từ 0 đến 49) cho thấy sự định giá thấp và dư thừa nguồn cung trên thị trường. Tham lam (điểm từ 50 đến 100) cho thấy sự định giá quá cao của tiền mã hoá và có thể xảy ra hiện tượng bong bóng.

Đánh giá mức độ sợ hãi và lòng tham có thể trở thành một phần trong chiến lược giao dịch, khi bạn chọn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường tiền mã hoá.

Giới thiệu

Khi cần quyết định xem nên mua vào hay bán để thoát khỏi thị trường tiền mã hóa, một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư giỏi sẽ luôn tìm kiếm dữ liệu hỗ trợ. Có các biểu đồ để xem xét, chỉ số cơ bản để phân tích và tâm lý thị trường để khai thác. Tuy nhiên, việc nghiên cứu mọi chỉ số và chỉ mục có sẵn không phải là cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Với Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền mã hoá, sự kết hợp giữa phân tích cảm xúc và các chỉ số cơ bản giúp bạn nắm bắt nhanh chóng nỗi sợ hãi và lòng tham của thị trường. Mặc dù bạn không nên chỉ dựa vào chỉ số này, nhưng nó có thể giúp bạn nhận định tổng thể về thị trường tiền mã hoá.

Binance

buy crypto

+500 coins

Where you can find real – time cryptocurrency price, buy coin, coin exchange, price charts and currency converter.

CBBN News

FREE
VIEW