Ethereum Name Service (ENS)

Giới thiệu tổng quan
Dịch vụ tên Ethereum (ENS) là một hệ thống đặt tên phân tán, mở và có thể mở rộng dựa trên chuỗi khối Ethereum.
Công việc của ENS là ánh xạ các tên có thể đọc được của con người như “alice.eth” thành các mã nhận dạng có thể đọc được bằng máy như địa chỉ Ethereum, địa chỉ tiền điện tử khác, hàm băm nội dung và siêu dữ liệu. ENS cũng hỗ trợ ‘độ phân giải ngược’, giúp có thể liên kết siêu dữ liệu như tên chuẩn hoặc mô tả giao diện với địa chỉ Ethereum.
 
ENS có các mục tiêu tương tự như DNS, Dịch vụ tên miền của Internet, nhưng có kiến ​​trúc khác nhau đáng kể do các khả năng và ràng buộc được cung cấp bởi chuỗi khối Ethereum. Giống như DNS, ENS hoạt động trên một hệ thống các tên phân cấp được phân tách bằng dấu chấm được gọi là miền, chủ sở hữu miền có toàn quyền kiểm soát các miền phụ.
 
Các miền cấp cao nhất, như ‘.eth’ và ‘.test’, được sở hữu bởi các hợp đồng thông minh được gọi là tổ chức đăng ký tên miền, chỉ định các quy tắc quản lý việc phân bổ các miền phụ của chúng. Bất kỳ ai cũng có thể, bằng cách tuân theo các quy tắc do các hợp đồng đăng ký tên miền này áp đặt, có được quyền sở hữu miền để sử dụng cho riêng họ. ENS cũng hỗ trợ nhập các tên DNS đã được người dùng sở hữu để sử dụng trên ENS.
 
Do tính chất phân cấp của ENS, bất kỳ ai sở hữu miền ở bất kỳ cấp nào đều có thể định cấu hình miền phụ – cho chính họ hoặc cho người khác – theo ý muốn. Ví dụ: nếu Alice sở hữu ‘alice.eth’, cô ấy có thể tạo ‘pay.alice.eth’ và định cấu hình nó theo ý muốn. ENS được triển khai trên mạng chính Ethereum và trên một số mạng thử nghiệm. Nếu bạn sử dụng một thư viện như thư viện Javascript ensjs hoặc ứng dụng người dùng cuối, nó sẽ tự động phát hiện mạng bạn đang tương tác và sử dụng triển khai ENS trên mạng đó.
 
Cấu trúc ENS
Sổ đăng ký ENS bao gồm một hợp đồng thông minh duy nhất duy trì danh sách tất cả các miền và miền phụ, đồng thời lưu trữ ba phần thông tin quan trọng về mỗi:
 • Chủ sở hữu miền
 • Trình phân giải cho miền
 • Thời gian tồn tại của bộ nhớ đệm cho tất cả các bản ghi trong miền
Chủ sở hữu miền có thể là tài khoản bên ngoài (người dùng) hoặc hợp đồng thông minh. Công ty đăng ký chỉ đơn giản là một hợp đồng thông minh sở hữu một miền và cấp các miền phụ của miền đó cho người dùng tuân theo một số bộ quy tắc được xác định trong hợp đồng.
Chủ sở hữu các miền trong sổ đăng ký ENS có thể:
 • Đặt trình phân giải và TTL cho miền
 • Chuyển quyền sở hữu miền sang một địa chỉ khác
 • Thay đổi quyền sở hữu tên miền phụ
   

ENS Token

 • Tổng nguồn cung: 100,000,000 ENS
 • Tổng số Holders: 54,428 Holders
 • Sàn giao dịch: Binance, Gate.io, Kucoin và Uniswap

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm thông tin về Ethereum Name Service tại trang chủ dự án: https://ens.domains/.

 

Binance

buy crypto

+500 coins

Where you can find real – time cryptocurrency price, buy coin, coin exchange, price charts and currency converter.

CBBN News

FREE
VIEW