Dòng Thời Gian
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

Kiến Thức – Đầu Tư

Định nghĩa Cổ phiếu thả nổi (Floating Stock)

  • Cổ phiếu thả nổi là số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch của một cổ phiếu cụ thể
  • Cổ phiếu nắm giữ là cổ phiếu thuộc sở hữu của người nội bộ, cổ đông lớn và người lao động
  • Cổ phiếu có số lượng thả nổi nhỏ nhìn chung sẽ dễ biến động hơn so với cổ phiếu có số lượng thả nổi lớn

Cổ phiếu thả nổi là gì?

Cổ phiếu thả nổi là số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch của một cổ phiếu cụ thể. Cổ phiếu thả nổi thấp là những cổ phiếu có số lượng cổ phiếu thấp. Cổ phiếu đang lưu hành được tính bằng cách trừ đi cổ phiếu nắm giữ chặt chẽ và cổ phiếu hạn chế trong tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty.

Cổ phiếu nắm giữ là cổ phiếu thuộc sở hữu của người nội bộ, cổ đông lớn và người lao động. Cổ phiếu hạn chế là cổ phiếu nội bộ không thể được giao dịch do bị hạn chế tạm thời, chẳng hạn như thời gian khóa sau khi phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Cổ phiếu có số lượng thả nổi nhỏ nhìn chung sẽ dễ biến động hơn so với cổ phiếu có số lượng thả nổi lớn. Điều này là do, với số lượng cổ phiếu có sẵn ít hơn, có thể khó tìm được người mua hoặc người bán hơn. Điều này dẫn đến chênh lệch lớn hơn và khối lượng thường thấp hơn.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

  • Cổ phiếu thả nổi đề cập đến số lượng cổ phiếu mà một công ty có sẵn để giao dịch trên thị trường mở.
  • Để tính lượng cổ phiếu trôi nổi của một công ty, hãy trừ cổ phiếu bị hạn chế và cổ phiếu được nắm giữ chặt chẽ khỏi tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đó.
  • Cổ phiếu trôi nổi sẽ thay đổi theo thời gian vì cổ phiếu mới có thể được phát hành, cổ phiếu có thể được mua lại hoặc người trong công ty hoặc cổ đông lớn có thể mua hoặc bán cổ phiếu.
  • Cổ phiếu thả nổi thấp có xu hướng có chênh lệch cao hơn và biến động cao hơn so với một cổ phiếu thả nổi lớn hơn tương đương.
  • Các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi tham gia hoặc thoát khỏi vị thế đối với các cổ phiếu có mức thả nổi thấp.

Tìm hiểu cổ phiếu thả nổi

Một công ty có thể có một số lượng lớn cổ phiếu đang lưu hành, nhưng lượng cổ phiếu lưu động hạn chế. Ví dụ, giả sử một công ty có 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trong số 50 triệu cổ phiếu đó, các tổ chức lớn sở hữu 35 triệu cổ phiếu, ban lãnh đạo và người nội bộ sở hữu 5 triệu, và phương án sở hữu cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) nắm giữ 2 triệu cổ phiếu. Lượng cổ phiếu trôi nổi do đó chỉ có 8 triệu cổ phiếu (50 triệu cổ phiếu trừ đi 42 triệu cổ phiếu), tương đương 16% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Số lượng cổ phiếu trôi nổi của một công ty có thể tăng hoặc giảm theo thời gian. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do. Ví dụ, một công ty có thể bán thêm cổ phiếu để huy động thêm vốn, sau đó làm tăng lượng cổ phiếu trôi nổi. Nếu cổ phiếu bị hạn chế hoặc nắm giữ chặt chẽ trở nên có sẵn, thì lượng cổ phiếu trôi nổi cũng sẽ tăng lên.

Mặt khác, nếu một công ty quyết định thực hiện mua lại cổ phần, thì số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ giảm xuống. Trong trường hợp này, tỷ lệ cổ phiếu lưu hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cũng sẽ giảm xuống. Việc chia tách cổ phiếu sẽ làm tăng lượng cổ phiếu trôi nổi.
 

Tại sao cổ phiếu thả nổi lại quan trọng

Số lượng float của một công ty là một con số quan trọng đối với các nhà đầu tư vì nó cho biết có bao nhiêu cổ phiếu thực sự có sẵn để mua và bán bởi công chúng đầu tư nói chung. Tỷ lệ cố phiếu thả nổi thấp thường là một trở ngại cho giao dịch tích cực. Việc thiếu hoạt động giao dịch này có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc nhập hoặc thoát khỏi các vị thế đối với các cổ phiếu có mức thả nổi hạn chế.

Các nhà đầu tư tổ chức thường sẽ tránh giao dịch ở các công ty có số lượng thả nổi nhỏ hơn vì có ít cổ phiếu để giao dịch hơn, do đó dẫn đến thanh khoản hạn chế và chênh lệch giá mua rộng hơn . Thay vào đó, các nhà đầu tư tổ chức (chẳng hạn như quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm) mua các khối cổ phiếu lớn sẽ tìm cách đầu tư vào các công ty có mức thả nổi lớn hơn. Nếu họ đầu tư vào các công ty có giá trị thả nổi lớn, việc mua lớn của họ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu.

Cân nhắc đặc biệt

Một công ty không chịu trách nhiệm về cách thức giao dịch cổ phiếu trong đợt thả nổi của công chúng – đây là một chức năng của  thị trường thứ cấp. Do đó, cổ phiếu được nhà đầu tư mua, bán hoặc thậm chí bán khống không ảnh hưởng đến việc thả nổi vì những hành động này không thể hiện sự thay đổi số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch. Chúng chỉ đơn giản là đại diện cho việc phân phối lại cổ phần. Tương tự như vậy, việc tạo và giao dịch các quyền chọn trên một cổ phiếu không ảnh hưởng đến việc thả nổi.

Ví dụ về cổ phiếu thả nổi

Tính đến tháng 6 năm 2020, General Electric (GE) có 8,75 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trong số này, 0,13% do người trong cuộc nắm giữ 63,61% được nắm giữ bởi các tổ chức lớn. Do đó, có tổng cộng 63,7% tương đương 5,57 tỷ cổ phiếu có khả năng không được giao dịch công khai. Lượng cổ phiếu trôi nổi do đó là 3,18 tỷ cổ phiếu (8,75 – 5,57).

Điều quan trọng cần lưu ý là các tổ chức không giữ cổ phiếu mãi mãi. Các sở hữu tổ chức số sẽ thay đổi thường xuyên, mặc dù không phải lúc nào bằng một tỷ lệ đáng kể. Sở hữu tổ chức giảm cùng với giá cổ phiếu giảm có thể báo hiệu rằng các tổ chức đang bán phá giá cổ phiếu. Tăng tỷ lệ sở hữu của tổ chức cho thấy các tổ chức đang tích lũy cổ phiếu.

Bắt đầu khoản giao dịch Tiền Điện Tử của bạn với Binance.

Giao dịch Tiền Điện Tử trên nền tảng nhà môi giới được cấp phép và quản lý. Binance là nền tảng giao dịch Tiền Điện Tử số một thế giới, Uy Tín – Tin Cậy – Chính Xác. Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể giao dịch từ PC và Mac của mình hoặc từ nhiều thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về Binance – Sàn Giao dịch Tiền Điện Tử Hàng Đầu Thế Giới.

Token Ranking

Crypto Price

Coin Rank

+10,000 coins

Where you can find real – time cryptocurrency price, coin market cap, price charts and currency converter.

CBBN News

CẬP NHẬT TIN TỨC ĐẦU TƯ TỪNG PHÚT, TỪNG GIÂY​