CBBN Token

TỔNG QUAN VỀ CBBN TOKEN

CBBN Token là một token được rạo ra trên hợp đồng thông minh của (BSC) Binance Smart Chain. Với tổng khối lượng Token được tạo ra là 100 tỷ đơn vị. CBBN Token được tạo ra với công dụng phục vụ cho hệ sinh thái của CBBN Project, với các sản phẩm như CBBN News, CBBN Swap và CBBN NFT.

CBBN News – CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦU TƯ TIỀN ĐIỆN TỬ

CBBN News là trang chuyên cung cấp thông tin về tiền điện tử, chứng khoán và bất động sản. Với mục đích xây dựng hệ sinh thái toàn diện giúp nhà đầu tư có đầy đủ thông tin cũng như công cụ khi tham gia đầu tư tiền điện tử. CBBN News chính là một phần của hệ sinh thái này. CBBN Token với công dụng trên CBBN News:

 1. Nhà quảng cáo chi trả chi phí quảng cáo cho CBBN News qua CBBN Token
 2. CBBN News chi trả thù lao cho Thành viên đóng góp tin bài và Độc giả qua CBBN Token
 3. Thành viên đóng góp tin bài cho CBBN News nhận lại lợi ích CBBN Token tương ứng
 4. Độc giả đăng ký nhận tin tức nhận được CBBN Token thông qua chuyển đổi từ Nhà Quảng Cáo

CBBN token là gì

CBBN Swap – THEO DÕI BẢNG GIÁ VÀ TÍN HIỆU ĐẦU TƯ TIỀN ĐIỆN TỬ

CBBN Swap cung cấp đầy đủ thông tin biến động giá của các loại tiền điện tử trên toàn cầu kèm theo đó là Phân tích tín hiệu dựa trên Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư có thêm phương tiện tham khảo khi đầu tư tiền điện tử. CBBN Token hỗ trợ các chức năng:

 1. Trung gian thanh toán các đồng tiền khác nhau
 2. Nhà đầu tư dùng CBBN Token chi trả gói CBBN Swap Pro
 3. Chức năng đầu tư trong dài hạn
 4. Dùng thanh toán chi phí tạo Smart Contract

CBBN Token

CBBN NFT – TẠO, GIAO DỊCH VÀ LƯU TRỮ NFT

CBBN NFT cung cấp các giải pháp tạo NFT, giao dịch NFT trực tiếp trên nền tảng thương mại. Chính vì vậy, CBBN được sử dụng chi trả chi phí tạo NFT, chi phí giao dịch và định giá trên nền tảng CBBN NFT. Giúp cho việc tạo và giao dịch NFT trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, CBBN Token chính là phương pháp giao dịch thuận tiện nhằm giảm thiểu chi phí.

 1. CBBN Token dùng để thanh toán chi phí đúc NFT trên CBBN NFT

 2. Nhà sáng tạo NFT dùng CBBN Token chi trả chi phí giao dịch trên CBBN NFT

 3. Người mua dùng CBBN Token thanh toán giao dịch mua NFT
 4. Giá NFT được niêm yết theo CBBN Token

CBBN Token

Truy vấn trực tiếp thông tin CBBN Token trên BSC Scan:

https://bscscan.com/token/0x1ccb41b89933f2cd871a759d03b54b7efa13a19c

Truy vấn giá trị giao dịch CBBN Token trên Pancake Swap:

https://pancakeswap.info/token/0x1ccb41b89933f2cd871a759d03b54b7efa13a19c

Cặp giao dịch CBBN / BNB:

https://pancakeswap.info/pool/0xa0531346048bcbf83e7045154646d98df556eb16

Cặp giao dịch CBBN / USDT:

https://pancakeswap.info/pool/0xade69083124bf4b39aa7b0d6d387cd15ae357988

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN NHẬN NGAY 1,000 CBBN TOKEN

Hướng dẫn giao dịch CBBN Token trên Pancake Swap