cbbn token

Nhằm đa dạng hoá cặp giao dịch, với hy vọng giúp nhà đầu tư có thêm nhiều phương thức lựa chọn để đầu tư vào CBBN Token. CBBN Project đã thêm cặp giao dịch CBBN/USDT trên Pancake Swap với nguồn cung là 20 tỷ Token.

Ngay từ bây giờ Nhà Đầu Tư có thể thực hiện giao dịch cặp giao dịch CBBN/USDT trên Pancake Swap.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *